SH trắng lên sporty dàn chân mâm đen mờ, sơn mặt nạ và ốp bàn thờ đen mờ, phuộc đỏ và dán chỉ mâm dạ quang đỏ bắt mắt

About SonXeSaiGon